Učinkovito varovanje tovora je odvisno od vrste tovora in se začne pri pravilnem, za prevoz ustreznem, embaliranju, pri natovarjanju, shranjevanju in varovanju tovora. Samo dobro embalirano in za prevoz dobro zavarovano blago, lahko varno prevažamo.

Vrsta zavarovanja tovora

Zavarovanje tovora v sklenjeni obliki

Zavarovanje tovora v sklenjeni obliki: Zavarovanje v smeri vožnje s paletami Zavarovanje tovora v sklenjeni obliki: Zavarovanje v smeri vožnje s paletami

Pri zavarovanju tovora v sklenjeni obliki se tovor natovarja neposredno in brez vrzeli med deli tovora na omejitev tovornega prostora (čelna stena, prečna pregrada, stebri itd.).
Zavarovanje tovora v sklenjeni obliki velja pri priklopnikih XL kot posebej učinkovita metoda varovanja tovora.


Ce to zaradi lastnosti tovora ni mozno, lahko sklenjeno obliko tovora dosezemo s pomocjo privezovalnih pasov in pripomockov.

Zavarovanje tovora s povečanjem sile trenja s privezovanjem Zavarovanje tovora s povečanjem sile trenja s privezovanjem

Zavarovanje tovora s povečanjem sile trenja

Pri zavarovanju tovora s povečanjem sile trenja se s privezovanjem tovora navzdol sila teže oz. sila trenja tovora zviša in s tem je zagotovljeno boljše varovanje tovora.


To zagotovimo npr. s privezovanjem z nateznimi pasovi.

Kombinirano zavarovanje tovora s spajanjem in s povečevanjem sile trenja Kombinirano zavarovanje tovora s spajanjem in s povečevanjem sile trenja

Kombinirano zavarovanje tovora

Pri kombiniranem zavarovanju tovora se kombinirajo elementi zavarovanja tovora v sklenjeni obliki z ele-menti zavarovanja tovora s povečanjem sile trenja. Tovor se natovori npr. ob čelno steno in se z natezni-mi pasovi priveže v sklenjeni obliki in s povečanjem sile trenja. V praksi je to pogosto uporabljena metoda za zavarovanje tovora.


Pri slikah, ki so natisnjene v predhodnem besedilu gre za simbolne slike. Informativno dokumentacijo, s konkretnimi praktičnimi primeri v skladu z EN 12195-1 k najrazličnejšim metodam zavarovanja tovora za različne skupine blaga, prejmete pri vaši kontaktni osebi.

Videoposnetek "Vrste zavarovanja tovora"

Vrste zavarovanja tovora play
True
http://www.lkw-walter.si/-/m/images/lkw/transportunternehmer/lkw-walter-video-arten.jpg

Fizikalne osnove zavarovanja tovora

Učinek sil na tovor v cestnem prometu

Pri običajni vožnji (sem sodijo tudi popolna zaviranja, pospeševanje, manevri umikanja in slabe cestne razmere) delujejo na tovor izredno velike sile.


Primer: 0,5 G na stran pomeni, da lahko tovor z 10 tonami lastne teže na ponjavo izvaja do 5 ton teže: 0,5 G = 50 % lastne teže.Učinek sil na tovor v cestnem prometu Učinek sil na tovor v cestnem prometu

Vrednost trenja µ (mü)

 

Če je tovor natovorjen na nakladalni površini, nastaja pri tem med tovorom in tlemi priklopnika trenje, ki se izraža z vrednostjo trenja. Ta je namenjena izračunu drsnosti tovora in potrebnega števila nateznih pasov.

Natezni pasovi in pripomočki za zavarovanje tovora

Osnovni pogoj za učinkovito varovanje tovora je zadostno število sredstev za varovanje tovora (nateznih pasov, ščitnikov robov, protizdrsne podlage) in njihovo brezhibno stanje.
Natezni pas z zatikalnikom z dolgo ročico Natezni pas z zatikalnikom z dolgo ročico Merilna naprava za merjenje natezanja Merilna naprava za merjenje natezanja

Natezni pasovi in naprava za merjenje natezanja

Natezni pasovi so v prvi vrsti namenjeni zavarovanju tovora v sklenjeni obliki in zavarovanje tovora z elementi sile trenja na vozilu. S privezovanjem se poveča obremenitev in se doseže boljše varovanje tovora. Načeloma razlikujemo:

 • Zatikalnik s kratko ročico s pribl. 350 daN (kg) natezne sile
 • Zatikalnik z dolgo ročico s pribl. 500 daN (kg) natezne sile

Učinkovita natezna sila je načeloma odvisna od tega, s katero silo zategnemo natezni pas s pomočjo zatikalnika. Zaradi tega je treba učinkovito doseženo natezno silo ugotoviti samo s pomočjo merilne naprave za merjenje natezanja.

Videoposnetek "Ravnanje zzateznimi pasovi"

Ravnanje zzateznimi pasovi play
True
http://www.lkw-walter.si/-/m/images/lkw/transportunternehmer/lkw-walter-video-spanngurte.jpg

Pripomoček: protizdrsne podlage in voravala robov

Načeloma protizdrsne podlage povečujejo trenje. Ta lastnost predstavlja pri varovanju tovora prednost samo pri določenih izdelkih. Pri drugih izdelkih ima lahko uporaba podloge slabše učinke (npr. blago zdrsne na paleti, povečan učinek za prevrnitev).

Blažilniki robov ne ščitijo samo tovora in nateznega pasu, temveč so tudi učinkovit pripomoček varovanja tovora. Silo natezanja enakomerno porezdelijo.

LKW WALTER ima kot standardno opremo zraven 20 nateznih pasov. Protizdrsne podloge in blažilniki robov niso na voljo kot standardni izdelki. Stranka mora glede na uporabo določiti, kakšen izdelek potrebuje in s kakšnimi lastnostmi.

Odgovornosti pri zavarovanju tovora

CMR

CMR je najpomembnejša, pravna podlaga za izvedbo mednarodnih transportov in ureja tudi odgovornosti pri zavarovanju tovora.


Člen 17.4.b. in c.

Prevozno podjetje je (...) oproščeno svoje odgovornosti, če je izguba ali poškodovanje nastala iz posebnih tveganj, ki izhajajo iz posameznih okoliščin ali skupka okoliščin naslednje vrste:

 1. Če embalaža ni nameščena ali je pomanjkljiva, če je blago že po svoji naravi pri manjkajoči ali pomanjkljivo nameščeni embalaži izpostavljeno izgubam ali poškodbam.
 2. Natovarjanje, pretovarjanje, shranjevanje ali raztovarjanje blaga, ki ga izvaja pošiljatelj, prejemnik ali tretje osebe, ki delujejo za pošiljatelja ali prejemnika.
Odgovornosti pri zavarovanju tovora

Odgovornosti zavarovanja tovora se rešujejo z različnimi pravnimi podlagami. V bistvu si nakladalec (osebje za nakladanje) in prevozno podjetje (voznik) delijo odgovornost za pravilno zavarovanje tovora.


Nakladanje za varen prevoz

 • Tovor in njegova embalaža morata biti v ustreznem stanju za prevoz (stabilne embalažne enote).
 • Uporabljene palete ali druga pomožna sredstva za nakladanje se morajo nahajati v tehnično brezhibnem stanju.
 • Tovor mora biti tako natovorjen in zavarovan, da ne more drseti, da se preprečijo poškodbe in, da je izključena nezgoda zaradi tega, če bi blago padlo z vozila.

Nakladanje za varno obratovanje

 • Upoštevanje največje dovoljene teže
 • Upoštevanje dovoljenih osnih obremenitev
 • Upoštevanje dovoljenih mer vozila vklj. s tovorom
 • Kontrola učinkovitosti izvedenih ukrepov za zavarovanje tovora med potjo npr. dodatno zategovanje sredstev za vezanje
 • Funkcije vozila ne smejo biti ovirane (enostransko natovarjanje, nestabilen tovor)

Standardi zavarovanja tovora

Standardi EN so veljavni po vsej Evropi. Zagotavljajo določanje mednarodnega standarda za enotno in pravilno zavarovanje tovora.

Za naše področje veljavnosti običajni standardi so:

 • DIN EN 12195-1:2014 Določanje pravilnega zavarovanja tovora
 • DIN EN 12642 Nadgradnje vozil (L-/‚normal‘ oz. priklopniki XL)
 • DIN EN 12640 Točke vezanja (npr. zadrževalna sila in razporeditev ušes za vezanje na prilopniku)
Kombiniran prevoz Kombiniran prevoz

Zavarovanje tovora v kombiniranem prometu

V kombiniranem prometu je treba tovor pred zdrsom zavarovati proti močnejšim delovanjem sil v obeh smereh vožnje (železnica - 1 G) in na stran (trajekt 0,7 G). Priklopniki/montažne nadgradnje se v železniškem prometu na vagonih natovarjajo tako v smeri vožnje in tudi proti smeri vožnje.

Priklopniki XL v primerjavi s standardnimi priklopniki

V nasprotju s standardnimi priklopniki ima priklopnik XL pri zavarovanju tovora lastnosti, ki pozitivno vplivajo na zavarovanje tovora - npr. ojačana čelna stena, trdnejša nadgradnja in ojačani stranski paneli. Naš lasten vozni park, primeren za natovarjanje z žerjavi, sestavljajo izključno prilopniki XL.

Strokovnjaki na temo zavarovanja tovora

Kako je treba shranjevati in zavarovati tovor za varno vožnjo je odgovornost nakladalca, ki pozna blago in embalažo!


Podjetje LKW WALTER ne daje NIKAKŠRNIH strokovnih nasvetov in strankam oz. nakladalcem NE svetuje glede optimiziranih ali pravilnih ukrepov zavarovanja tovora!


Pravilno zaarovanje tovora je odvisno od kakovosti blaga in embalaže. Naj vam zaradi tega svetujejo strokovnjaki za zavarovanje tovora glede na to za kakšen izdelek gre.

 • TÜV
 • DEKRA
 • ÖAMTC
 • Evropska komisija
 • Strokovnjaki za zavarovanje
 • Svetovalna podjetja Varovanje tovora

Nadaljnje informacije:

^ - Top

Ta spletna stran vsebuje piškotke, kar zagotavlja čim boljšo uporabo. S klikom na "Sprejmi" soglašate z uporabo piškotkov. Če želite določene piškotke izključiti, kliknite na tukaj. Nadaljnje informacije v zvezi z našim ravnanjem s podatki so navedene v naših Pogoji uporabe in Navodila varovanja podatkov.

Sprejmi