Kaj so Incoterms?

Incoterms (International Commercial Terms) so standardizirane mednarodne trgovinske klavzule. Sprejema in izdaja jih Mednarodna trgovinska zbornica (aktualno: Incoterms 2010). Stranki (prodajalec, kupec) določenega trgovinskega posla lahko dogovorita klavzulo teh Incotermsov. S pomočjo Incotermsov se urejajo bistvene obveznosti prodajalca in kupca, še posebej prenos tveganja in stroški dobave med trgovskimi partnerji.

Kaj se ureja z Incotermsi?

S sporazumom določene dobavne klavzule se med pogodbenimi partnerji urejajo predvsem naslednje točke:
Kraj in trenutek prenosa tveganja za morebitno uničenje (oz. poškodovanje, izguba, kraja itd.) blaga


Razdelitev stroškov dobave


Obveznosti izvedbe izvoza oz. uvoza

Kakšne Incotermse poznamo?

V nadaljevanju najdete pregled:
Navedbe predstavljajo kratko različico, ki ne ponazarja polnega obsega pravic in obveznosti pogodbenih strank.

Pojasnilo Incotermsov za cestne prevoze

EXW - Ex Works / franko tovarna (... imenovan kraj dobave)

Prodajalec od obrata/skladišča ne prevzema nikakršnih stroškov in nikakršnega tveganja. Prodajalcu blaga ni treba blaga natovoriti na prevozno sredstvo, ki bo blago odpeljalo, in ni mu ga treba pripraviti za izvoz (izvozno carinjenje), če bi to bilo potrebno.
EXW - Ex Works / franko tovarna

FCA - Free Carrier / franko prevoznik (... imenovan kraj dobave)

Kupec prevzema stroške in tveganja od špediterja na kraju oddaje. Prodajalec se zavezuje za natovarjanje na prevozno sredstvo, ki bo blago odpeljalo in če je potrebno, pripravo blaga za izvoz (izvozno carinjenje).
FCA - Free Carrier / franko prevoznik

CPT - Carriage paid to / prevoz plačan do (... naveden namembni kraj)

Prodajalec mora skleniti pogodbo o prevozu in prevzema stroške do navedenega namembnega kraja. Prodajalec ima obvezo priprave blaga za izvoz (izvozno carinjenje), če je to potrebno. Tveganja (izguba, poškodovanje) nosi kupec od predaje blaga prvemu špediterju od kraja oddaje. Uvozno carinjenje, če je potrebno, mora prevzeti kupec!
CPT - Carriage paid to / prevoz plačan do

CIP - Carriage and Insurance paid to / prevoz in zavarovanje plačana do (... naveden namembni kraj)

Prodajalec mora skleniti pogodbo o prevozu in prevzema stroške do navedenega namembnega kraja. Prodajalec ima, če je to potrebno, obvezo, da blago pripravi za izvoz (izvozno carinjenje). Prodajalec sklene tudi zavarovalno pogodbo za primer tveganj, ki jih nosi kupec (izguba, poškodovanje). Tveganja (izguba, poškodovanje) prevzema kupec od predaje blaga prvemu špediterju na kraju oddaje. Uvozno carinjenje mora, če je to potrebno, prevzeti kupec!
CIP - Carriage and Insurance paid to / prevoz in zavarovanje plačana do

DAT - Delivered at Terminal / dobavljeno na terminalu (... naveden terminal v namembnem pristanišču/kraju)

Prodajalec prevzema stroške in tveganja dobave do navedenega terminala/kraja, vključno z raztovarjanjem s prihajajočega prevoznega sredstva. Uvozno carinjenje mora, če je potrebno, prevzeti kupec!
DAT - Delivered at Terminal / dobavljeno na terminalu

DAP - Delivered at Place / dobavljeno na kraju (... naveden namembni kraj)

Prodajalec zagotovi dobavo blaga kupcu na prihajajočem prevoznem sredstvu, pripravljenega za raztovarjanje na navedenem namembnem kraju v državi uvoza in prevzema vsa tveganja do tja. Uvozno carinjenje in raztovarjanje prevzema kupec!
DAP - Delivered at Place / dobavljeno na kraju

DDP - Delivered Duty paid / dobavljeno ocarinjeno² (... naveden namembni kraj)

Prodajalec zagotovi uvoz (ocarinjenega) blaga kupcu na prihajajočem prevoznem sredstvu, pripravljenega za raztovarjanje na navedenem namembnem kraju v državi uvoza in prevzema do tja vsa tveganja. Prodajalec ima tudi obvezo, da plača vse carinske postopke in tudi izvoz kot uvoz. Raztovarjanje prevzema stranka!
DDP - Delivered Duty paid / dobavljeno ocarinjeno²
² Če stranki želita, da se iz obveznosti prodajalca izključijo določene dajatve, do katerih pride pri uvozu blaga (npr. davek na dodano vrednost) je to treba jasno navesti z izrecnim dodatkom v kupoprodajni pogodbi (originalna navedba iz Incoterms 2000) oz. je treba uporabiti DAP.

Nadaljnje informacije:

^ - Top

Ta spletna stran vsebuje piškotke, kar zagotavlja čim boljšo uporabo. S klikom na "Sprejmi" soglašate z uporabo piškotkov. Če želite določene piškotke izključiti, kliknite na tukaj. Nadaljnje informacije v zvezi z našim ravnanjem s podatki so navedene v naših Pogoji uporabe in Navodila varovanja podatkov.

Sprejmi