V našem spletnem besednjaku najdete vse pomembne pojme na temo prevozov. Pridobite si informacije kar zdaj!

A

 • ADR

  ADR = Accord européen sur le transport de marchandises Dangereuses sur Route

  To je mednarodni sporazum za prevoz nevarnega blaga po cesti.
 • AÖSp

  AÖSp = Allgemeine Österreichische Spediteursbedingungen - Splošni pogoji poslovanja špediterjev v Avstriji  Veljavnost AÖSp je pogojena s predhodnjo sporazmno sklenitvijo. Pogoji določajo med drugim tudi pravno razmerje med nalogodajalcem in špediterjem ter odgovornost slednjega.

B

 • Borza tovorov

  V borzi tovorov se večinoma trguje s tovori (večinoma na spletu) med ponudniki tovorov in ponudniki tovornega prostora.

C

 • CMR

  CMR = Convention relative au contrat de transport internationale de Marchandises par Route.

  CMR je sporazum o pogodbi za mednarodni prevoz blaga po cesti. Določila se obvezno uporabljajo med vsemi državami pogodbenicami v čezmejnem mednarodnem prevozu blaga po cesti.
 • Code of Conduct

  "Code of Conduct" ali "Pravila obnašanja" so zbirka želenih načinov obnašanja v različnih situacijah in povezavah, za upoštevanje katerih se podjetja najpogosteje odločijo prostovoljno. Skupina WALTER GROUP je razvila lastna pravila obnašanja, ki so našim sodelavcem in vodstvenemu kadru namenjena kot smernice za njihove odločitve in njihovo ravnanje v okviru podjetja.  Code of Conduct (PDF)

 • Coilmulde

  Valji pločevine in jekla se imenujejo tudi tuljave. Da bi lahko te tuljave (valji, ki lahko tehtajo več ton) varno natovarjali, je potrebna ustrezna embalaža (stojalo) ali pa posebni priklopnik s prekatom za tuljave.
  Prekat za tuljave se nahaja v tleh in ga je možno prekriti,dolg je pribl. od 5 do 8,5 m. Kadar je prekat pokrit lahko ta vozila uporabljamo tudi za prevoz vsega drugega blaga.  Vozni park prikoličarjev podjetja LKW WALTER

 • CONNECT

  CONECT je naš spletni portal za stranke, s pomočjo katerega lahko naročila izvedemo udobno s klikom miške. Druge prednosti: aktualen pregled naročil in zagotovitev uporabnih dodatnih informacij: demo

  CONNECT

E

 • EN 12642 XL

  EN 12642 XL je pojem s področja varovanja tovora. Pri tem gre za evropski standard za ojačane nadgradnje vozil. Nadgradnje XL ustrezajo temu standardu (ojačane nadgradnje vozil). Celotna flota priklopnikov LKW WALTER za kombiniran prevoz ustreza standardu EN 12642 XL.

F

 • FTL

  FTL je angleška okrajšava za "Full Truck Load" (kompletne tovore).

G

 • GREEN transport

  Pri "GREEN transport" gre za blagovno znamko LKW WALTER, v kateri so združene vse naše aktivnosti za zmanjšanje emisij škodljivih snovi pri prevozih.  GREEN transport

 • GZA

  GZA - Grundlagen der Zusammenarbeit (načela sodelovanja)
  Predstavljajo podlago za prihodnje sodelovanje z našimi transportnimi partnerji.

I

 • Incoterms

  Incoterms (International Commercial Terms) so standardizirane mednarodne trgovinske klavzule. Sprejema in izdaja jih Mednarodna trgovinska zbornica (aktualno: Incoterms 2010). Stranki (prodajalec, kupec) določenega trgovinskega posla lahko dogovorita klavzulo teh Incotermsov. S pomočjo Incotermsov se urejajo bistvene obveznosti prodajalca in kupca, še posebej prenos tveganja in stroški dobave med trgovskimi partnerji.  Incoterms

 • ISO

  ISO = "International Organization for Standardization"
  LKW WALTER ima od leta 1992 certifikat kakovosti v skladu z ISO 9001:2008 in od leta 2016 certifikat za okolje v skladu z ISO 14001:2004.  Certifikat ISO (PDF)

K

 • Kategorije EURO (2, 3, 4, 5, 6)

  EURO 2, 3, 4, 5 ali 6 predstavlja različne kategorije motorjev tovornjakov z nizko ravnijo hrupa in izpustov.
  LKW WALTER se prednostno poslužuje prevoznih partnerjev z okolju prijazno opremo, razreda EUR 4 in višje.
 • Kombinirano varovanje tovora

  Pri kombiniranem zavarovanju tovora se kombinirajo elementi zavarovanja tovora v sklenjeni obliki z ele-menti zavarovanja tovora s povečanjem sile trenja. Tovor se natovori npr. ob čelno steno in se z natezni-mi pasovi priveže v sklenjeni obliki in s povečanjem sile trenja. V praksi je to pogosto uporabljena metoda za zavarovanje tovora.
 • Kombiniran prevoz

  Za karseda okolju prijazno in stroškovno učinkovito izvajanje prevoza, so v kombiniranem prevozu različni načini prevoza tovorna vozila, železnica. ladja) optimalno kombinirani.

  • Železnica/ladja za glavne poti (okolju prijzna prevozna rešitev)
  • Tovorna vozila za dovoz in odvoz (fleksibilen prevzem in dostava)

  Kombiniran prevoz

 • Kompletni kamionski prevoz

  Pri kompletnem tovoru gre za polni tovor tovornjaka, ki je načeloma namenjen enemu samemu prejemniku.
  Mednarodni pojem za to je "FTL" - Full Truck Load.

L

 • LOADS TODAY

  LOADS TODAY je vodilna borza kompletnih prevozov v Evropi, je spletni portal podjetja LKW WALTER za prevozne partnerje.
  Bistvena prednost LOADS TODAY je v tem, da transportni partnerji podjetja LKW WALTER v LOADS TODAY najdejo samo kompletne tovore, katere naroči in plača LKW WALTER.  LOADS TODAY

 • LTL

  LTL je angleška okrajšava za "Less than Truck Load" (delni tovori).

M

 • Model v obe smeri

  Pri modelu v obe smeri vozijo naši prevozniki nenehno med dvema državama v eni relaciji (npr. Nemčija - Francija - Nemčija).

N

 • Napenjalni trakovi

  Napenjalni trakovi so namenjeni pritrjevanju in varovanju tovora.
  Načeloma ločujemo med zategovalnimi trakovi z zatikalnikom s kratko ročico (ca. 350 daN natezne sile) in napenjalnimi trakovi z zatikalnikom z dolgo ročico (ca. 500 daN natezne sile).

P

 • Pomorski promet na kratke razdalje

  Short Sea Shipping predstavlja prevoz tovora po morju v okviru enega kontinenta.
  Za LKW WALTER predstavlja eno od možnih prometnih poti v kombiniranem prometu.
 • Povečanje sile trenja

  Povečanje sile trenja je oblika varovanja tovora.

  Pri zavarovanju tovora s povečanjem sile trenja se s privezovanjem tovora navzdol sila teže oz. sila trenja tovora zviša in s tem je zagotovljeno boljše varovanje tovora.

  To zagotovimo npr. s privezovanjem z nateznimi pasovi.

 • PPE

  PPE = Personal Protective Equipment (osebna zaščitna oprema)

  Naslednji znaki zapovedi predpisujejo nenehno uporabo osebne zaščitne opreme: zaščitna čelada (EN 397), zaščitna očala (EN 166/EN 166-3), zaščita sluha (EN 352), oblačila, ki prekrivajo telo, varnostni jopič (EN 471), delovne rokavice (EN 388) in zaščitni čevlji z jeklenimi kapicami (EN 20345 S1)  Video posnetek osebna zaščitna oprema (PSA)

 • Prevažanje s tovornjaki

  Prevažanje s tovornjaki pomeni odvijanje odvoza in dovoza v kombiniranem prometu, t.j. vleka polpriklopnikov LKW WALTER z mesta natovarjanja do kombi-terminala/pristanišča oz. od kombi-terminala/pristanišča do mesta raztovarjanja.
 • Priklopniki XL

  V nasprotju s standardnimi priklopniki ima priklopnik XL lastnosti, ki pozitivno vplivajo na varovanje tovora - npr. ojačano čelno steno, 4 zapirala na vratih, ojačana ponjava, vsaj 32. stranskih desk, fiksna nadgradnja in ojačane stranske ponjave. Glejte tudi EN 12642 XL.

  Naš lasten vozni park prikoličarjev sestavljajo izključno priklopniki XL.

S

 • SHEQ

  SHEQ = Safety, Security, Health, Environment, Quality

  LKW WALTER je leta 2005 združil področja varnost/zdravje, okolje in kakovost. Leta 2008 je bilo uvedeno upravljanje varnosti - Security Management. Odslej so navedena področja združena v pojmu SHEQ.  SHEQ-management

 • Sklenjena oblika

  Sklenjena oblika blaga je način varovanja tovora.

  Pri zavarovanju tovora v sklenjeni obliki se tovor natovarja neposredno in brez vrzeli med deli tovora na omejitev tovornega prostora (čelna stena, prečna pregrada, stebri itd.).
  Zavarovanje tovora v sklenjeni obliki velja pri priklopnikih XL kot posebej učinkovita metoda varovanja tovora.

 • Spletno naročilo

  Rezervacija naročila preko spletnega portala za stranke CONNECT. Glejte tudi CONNECT.
 • SQAS

  SQAS = Saftey & Quality Assessment System

  Presoja SQAS je sistem, katerega je razvilo združenje CEFIC, "European Chemical Industry Council" (krovno združenje evropske kemične industrije).
  Presojo je treba obnavljati vsaka 3 leta in je namenjena kot orodje za enotno kvalifikacijo kakovosti, varnosti (varstva oseb in stvari), obnašanja do okolja in ukrepov CSR v prevoznih in špediterskih podjetjih.
  V podjetju LKW WALTER je bila prva presoja v skladu s SQAS izvedena že v letu 1995.

V

 • Vrednost trenja µ (mü)

  Če je tovor natovorjen na nakladalni površini, nastaja pri tem med tovorom in tlemi priklopnika trenje, ki se izraža z vrednostjo trenja. Ta je namenjena izračunu drsnosti tovora in potrebnega števila nateznih pasov.

W

 • WAB

  WAB = Wechselaufbau (montažna nadrgradnja)

  Montažne nadgradnje se večinoma uporabljajo v kombiniranem prometu železnica/cesta. Montažne nadgradnje našega današnjega voznega parka izpolnjujejo povišane zahteve za varovanje tovora. (preverjanje v skladu z EN 12642 XL). Trenutno uporabljamo več kot 200 takšnih nadgradenj.  Vozni park prikoličarjev podjetja LKW WALTER

^ - Top

Za zagotovitev največje možne izkušnje uporablja ta stran piškotke. Z uporabo spletne strani soglašate s shranjevanjem piškotkov. Več informacij najdete tukaj: Pogoji uporabe