Učinkovito varovanje tovora je odvisno od vrste tovora in se začne pri pravilnem, za prevoz ustreznem, embaliranju, pri natovarjanju, shranjevanju in varovanju tovora. Samo dobro embalirano in za prevoz dobro zavarovano blago, lahko varno prevažamo.

Delovanje sil na tovor pri prevozu

Pri običajni vožnji (sem sodijo tudi popolna zaviranja, pospeševanje, manevri umikanja in slabe cestne razmere) delujejo na tovor izredno velike sile.


Primer: 0,5 G na stran pomeni, da lahko tovor z 10 tonami lastne teže na ponjavo izvaja do 5 ton teže: 0,5 G = 50 % lastne teže.

Učinek sil na tovor v cestnem prometu

Učinek sil na tovor v cestnem prometu

Delovanje sil na tovor v kombiniranem prometu

Kombiniran prevoz Kombiniran prevoz

Zaradi pomikanja vagonov na železniških postajah in premikov žerjavov na ladjah delujejo na tovor višje sile kot pri vožnji na cesti.


To zahteva pri transportih v kombiniranem prometu zvišanje ukrepov za zavarovanje tovora:


 • Ker se priklopniki na vagonu natovarjajo tudi v nasprotni smeri vožnje, je potrebno tovor zavarovati proti zdrsu tudi v vzvratni smeri.
 • Bodite pozorni na optimalno porazdelitev teže na priklopniku – preprečite natovarjanje, ki obremenju-je samo sprednji ali samo zadnji del!
 • Pred vsako predajo na terminalu/v pristanišču oz. pri vsakem prevzemu priklopnika ponovno preverite pravilno zavarovanje tovora (npr. zadostno natezno moč nateznih pasov).

Delovanje sil v kombiniranem prometu – železnica

Delovanje sil v kombiniranem prometu – železnica Delovanje sil v kombiniranem prometu – železnica

Delovanje sil v kombiniranem prometu – ladja

Delovanje sil v kombiniranem prometu – ladja Delovanje sil v kombiniranem prometu – ladja

Vrsta zavarovanja tovora

Zavarovanje tovora v sklenjeni obliki

Pri zavarovanju tovora v sklenjeni obliki se tovor natovarja neposredno in brez vrzeli med deli tovora na omejitev tovornega prostora (čelna stena, prečna pregrada, stebri itd.).
Zavarovanje tovora v sklenjeni obliki velja pri priklopnikih XL kot posebej učinkovita metoda varovanja tovora.
Če to zaradi lastnosti tovora ni možno, lahko sklenjeno obliko tovora dosežemo s pomočjo privezovalnih pasov in pripomočkov. Metode zavarovanja tovora v sklenjeni obliki s privezovalnimi pasovi so npr. križno ali vzmetno privezovanje, spona na glavi ali spona na vdolbini.

Zavarovanje tovora s povečanjem sile trenja

Pri zavarovanju tovora s povečanjem sile trenja se s privezovanjem tovora navzdol sila teže oz. sila trenja tovora zviša in s tem je zagotovljeno boljše varovanje tovora.
Zavarovanje tovora s povečanjem sile trenja: Pri privezovanju tovora navzdol izgubijo pasovi zaradi padajočega kota svojo moč vezanja

Kombinirano zavarovanje tovora

Pri kombiniranem zavarovanju tovora se kombinirajo elementi zavarovanja tovora v sklenjeni obliki z ele-menti zavarovanja tovora s povečanjem sile trenja. Tovor se natovori npr. ob čelno steno in se z natezni-mi pasovi priveže v sklenjeni obliki in s povečanjem sile trenja. V praksi je to pogosto uporabljena metoda za zavarovanje tovora.
Zavarovanje v kombiniram prometu – naprej, na stran in nazaj z uporabo protidrsnih podlag
Pri slikah, ki so natisnjene v predhodnem besedilu gre za simbolne slike. Informativno dokumentacijo, s konkretnimi praktičnimi primeri v skladu z EN 12195-1 k najrazličnejšim metodam zavarovanja tovora za različne skupine blaga, prejmete pri vaši kontaktni osebi.

Videoposnetek "Vrste zavarovanja tovora"

Vrste zavarovanja tovora play
True
http://www.lkw-walter.si/-/m/images/lkw/transportunternehmer/lkw-walter-video-arten.jpg

Natezni pasovi in pripomočki za zavarovanje tovora

Osnovni pogoj za učinkovito varovanje tovora je zadostno število sredstev za varovanje tovora (nateznih pasov, ščitnikov robov, protizdrsne podlage) in njihovo brezhibno stanje.
Natezni pas z zatikalnikom z dolgo ročico Natezni pas z zatikalnikom z dolgo ročico Merilna naprava za merjenje natezanja Merilna naprava za merjenje natezanja

Natezni pasovi in naprava za merjenje natezanja

Natezni pasovi so v prvi vrsti namenjeni zavarovanju tovora v sklenjeni obliki in zavarovanje tovora z elementi sile trenja na vozilu. S privezovanjem se poveča obremenitev in se doseže boljše varovanje tovora. Načeloma razlikujemo:

 • Zatikalnik s kratko ročico s pribl. 350 daN (kg) natezne sile
 • Zatikalnik z dolgo ročico s pribl. 500 daN (kg) natezne sile

Učinkovita natezna sila je načeloma odvisna od tega, s katero silo zategnemo natezni pas s pomočjo zatikalnika. Zaradi tega je treba učinkovito doseženo natezno silo ugotoviti samo s pomočjo merilne naprave za merjenje natezanja.

Videoposnetek "Ravnanje zzateznimi pasovi"

Ravnanje zzateznimi pasovi play
True
http://www.lkw-walter.si/-/m/images/lkw/transportunternehmer/lkw-walter-video-spanngurte.jpg

Pripomoček: protizdrsne podlage in voravala robov

Načeloma protizdrsne podlage povečujejo trenje. Ta lastnost predstavlja pri varovanju tovora prednost samo pri določenih izdelkih. Pri drugih izdelkih ima lahko uporaba podloge slabše učinke (npr. blago zdrsne na paleti, povečan učinek za prevrnitev).


Blažilniki robov ne ščitijo samo tovora in nateznega pasu, temveč so tudi učinkovit pripomoček varovanja tovora. Silo natezanja enakomerno porezdelijo.

Vaše naloge in vaša odgovornost

Vsak tovor je potrebno shraniti in zavarovati tako, da tovor tudi pri popolnem zaviranju, nenadnih manev-rih umikanja ali slabih cestnih razmerah ne more zdrsniti, se prevrniti, se voziti sem in tja ali pasti dol.


Če načina zavarovanja tovora zaradi lastnosti tovora (npr. embalaža, težišče) ni možno brezhibno določi-ti, naj vam podjetje za odpremo zagotovi navodila za zadostno zavarovanje tovora.


Poleg tega ste zadolženi izvesti naslednje ukrepe:

Zavarovanje z nateznim pasom Zavarovanje z nateznim pasom Zavarovanje tovora z nateznimi pasovi Zavarovanje tovora z nateznimi pasovi
 • Kontrola porazdelitve tovora in zavarovanje tovora pred začetkom vožnje. Prav tako ste zadolženi za kontrolo, če je nekdo drug natovarjal vozilo.
 • Če gre za zaplombiran priklopnik, lahko tega odprete po dogovoru z vašo kontaktno osebo pri LKW WALTER, v kolikor gre za grozečo nevarnost.
 • Vožnjo je potrebno prilagoditi tovoru.
 • Bodite pozorni na posebnosti pri zavarovanju tovora v kombiniranem prometu.
 • Zavarovanje tovora mora biti zagotovljeno tudi za krajše vožnje na območju obrata.
 • Upoštevanje "10 zlatih pravil zavarovanja tovora"

Videoposnetek "Zlata pravila zavarovanja tovora"

Zlata pravila zavarovanja tovora play
True
http://www.lkw-walter.si/-/m/images/lkw/transportunternehmer/lkw-walter-video-regeln.jpg
Ravnanje zzateznimi pasovi Ravnanje z
zateznimi pasovi
Pravilna napeljavapasu v zatikalnik Pravilna napeljava
pasu v zatikalnik

Rokovanje s sredstvi za varovanje tovora

Prosimo, bodite pozorni na naslednje točke:

 • Poleg fiksno nameščenih privezovalnih pasov na priklopniku vozite s seboj vsaj pet dodatnih kompletov (privezovalni pas in zaskočka) in dovolj ščitnikov robov v vlečnem vozilu.
 • Nepritrjene, neuporabljene privezovalne pasove zvijte in jih shranite sku-paj s sredstvi za varovanje tovora (npr. ščitniki robov) v vašem vlečnem vozilu. Presežne količine materiala za varovanje tovora odnesite v skladišče materiala za varovanje tovora.
 • Med postopkom natovarjanja bodite pozorni na to, da osebje za natovar-janje ne odloži tovora na neuporabljene, fiksno montirane privezovalne pasove oz. zaskočke. Po potrebi jih obesite na oz. nad vstavne letve.
 • Privezovalnih pasov in zaskočk z večjimi pojavi obrabe ni dovoljeno uporabljati za zavarovanje tovora. Te odstranite.
 • Zaskočke ne smejo pritiskati na ponjavo. Pri kontrolah na železniškem terminalu lahko to pripelje do izločitve.
 • Pri uporabi privezovalnih pasov bodite pozorni na pravilno napeljevanje pasu in zaskočke (glej slike). Pri tovoru z ostrimi robovi uporabljajte za zaščito privezovalnih pasov ščitnike robov.
^ - Top

Za zagotovitev največje možne izkušnje uporablja ta stran piškotke. Z uporabo spletne strani soglašate s shranjevanjem piškotkov. Več informacij najdete tukaj: Pogoji uporabe